• Kalendář

Kalendář

Sympozium AMASS III: Kritický kontext: Problémy, na kterých záleží


Sympozium je závěrečnou akcí projektu Acting on the Margins: Arts as Social Sculpture (AMASS), H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020/H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2019,

číslo grantu 870621.


Vítáme a zveme všechny účastníky a zúčastněné strany, včetně facilitátorů, umělců, výzkumníků, kulturních pracovníků, odborníků na vzdělávání a širší veřejnosti, k účasti na závěrečné akci projektu AMASS.


Sympozium poskytne příležitost k zamyšlení a diskusi nad otázkami, na kterých záleží. Zažili jsme události, jako je globální pandemie, válka, události které zásadně proměnily náš život a mění paradigma vzdělávání a učení. Jak proměňují tyto události naše myšlení? Naše pocity? Naše instituce? Naši schopnost kriticky myslet? Naši schopnost umělecky tvořit? Při současném radikálním posunu jsme občas konfrontováni s nepředstavitelnou budoucností. Sympozium přichází, aby prozkoumalo vznikající problémy výtvarné edukace s kritickým nadhledem.Začátek akce 23. listopadu 2022
Konec akce 24. listopadu 2022
Organizátor Katedra výtvarné výchovy
Email na organizátora magdalena.novotna@pedf.cuni.cz
Program https://pedfcuni-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ovvz_pedf_cuni_cz/EVwGdgZMKu9Lh_cGnHgghQkBl8088KdzpTajlcpY6chwdQ?e=NhGZd6
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: