• Kalendář

Kalendář

RESILIENT LEARNING COMMUNITIES - Jak mohou univerzity reagovat na nové studentské potřeby, které přináší současné společenské změny?

Univerzita St. Andrews si na každé tři roky vytyčuje jedno klíčové téma, k němuž směřují pedagogické, vědecké a další aktivity. Pro období 2020-2023 je tématem podpora wellbeingu a odolnosti v rámci studia. Jak přední univerzita ve Velké Británii o této oblasti uvažuje a jaké kroky v ní dělá?


Inspirativní přístup Univerzity St. Andrews představí dr. Paula Miles ze School of Psychology and Neurosciences, která je na Univerzitě St. Andrews koordinátorkou aktivit v této oblasti.


Seminář se koná v rámci projektu Strategického partnerství a projektu Cooperatio.


Seminář bude probíhat v anglickém jazyce.


Bližší informace získáte zde


Možnost online připojení: https://cuni-cz.zoom.us/j/96368931036seminář probíhá v AJ
Začátek akce 29. listopadu 2022 v 10:00
Konec akce 29. listopadu 2022 v 11:00
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Katedra psychologie
Místo konání akce R010B (Magdalény Rettigové 4)
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: