• Kalendář

Kalendář

Dva dny s didaktikou biologie 2023


Katedra biologie a environmentálních studií zve na konferenci pro vyučující přírodopisu a biologie. V průběhu konference se společně zaměříme na vybrané problémy biologického vzdělávání a na praktické náměty pro výuku přírodopisu a biologie. Budete mít možnost sdílet svoje zkušenosti s kolegy, vyslechnout přednášky odborníků, účastnit se diskusí a vyzkoušet si přímo praktické výukové aktivity vhodné pro Vaše žáky.


Jedná se o akci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku akreditovanou MŠMT (MSMT-21810/2022-2-812) s cílem prohloubení odborné kvalifikace.


Více informací a přihlášku najdete zde.


Začátek akce 9. února 2023
Konec akce 10. února 2023
Druh akce Konference
Organizátor Katedra biologie a environmentálních studií
Email na organizátora karel.vojir@pedf.cuni.cz
Místo konání akce Pedagogická fakulta UK (Magdalény Rettigové 4)
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: