• Kalendář

Kalendář

Setkání s osobností - prof. Cyril Höschl


Katedra preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Asociace předškolní výchovy a pražská pobočka České pedagogické společnosti Vás zvou na tradiční odborné setkání s osobností, které se koná v pátek 3. února 2023 od 13:00 hod v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.


Po hodinové přednášce bude cca 60 minut prostor pro dotazy a diskusi.


Letošní osobností je prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych, který přednese příspěvek na téma Vrozené a naučené v chování. V něm objasní, jaký je podíl genů a prostředí na chování a prožívání. V přednášce bude přiblížen nejnovější výzkum toho, co je v našem chování vrozené a co je naučené (nature and nurture), a jaký prostor zbývá pro modifikace během vývoje jedince. Jako příklad ukazatele neuroticismu coby vrozené vlohy k nízké odolnosti vůči stresu bude zmíněna schopnost číst výrazy tváří jiných lidí.


Jsou zváni všichni zájemci z řad pracovníků fakulty a univerzity, studenti všech programů, spolupracující učitelky a učitelé i další zájemci o dané téma.Začátek akce 3. února 2023
Konec akce 3. února 2023
Druh akce Přednáška
Organizátor Katedra preprimární a primární pedagogiky
Email na organizátora jana.stara@pedf.cuni.cz
Místo konání akce Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: