• Kalendář

Kalendář

Výstava Hans Holbein mladší: Tanec smrti

Tanec smrti Hans Holbein mladší (pravděpodobně 1497 až 1543) byl významný renesanční malíř a rytec pocházející z bavorského Aukšpurku. Nejprve se učil uměleckým technikám od svého otce, později se stal tovaryšem v Basileji. V roce 1519 se oženil. O deset let později byla řada jeho děl zničena obrazoboreckým hnutím. Ten samý rok odešel navždy do Anglie, kde působil zejména jako portrétista bohatých kupců. Roku 1539 vstoupil do služeb krále Jindřicha VIII., pro kterého portrétoval, prováděl četné nástěnné dekorace, návrhy oděvů i užitných předmětů. Ve svém díle Holbein používá řadu motivů vrcholné italské renesance, i když o jeho pobytu v Itálii nic nevíme. Mistrovským dílem dřevořezu je jeho Tanec smrti. V Anglii Hans Holbein mladší potvrdil svou pozici nejvýznamnějšího portrétisty na sever od Alp. Umělec zemřel v Londýně před 480 lety. 


Začátek akce 1. července 2023
Konec akce 1. července 2023
Druh akce Výstava
Organizátor Knihovna Pedagogické fakulty UK
Místo konání akce Malá galerie u studovny
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Vstupné zdarma
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: