• Kalendář

Kalendář

Film jako muzejní médium

Zveme vás na odborný jednodenní seminář, který pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Muzeem paměti XX. století.


Cílem semináře je prezentace a možnosti s následnou diskuzí účastníků semináře nad použitím filmů v muzejních expozicí, kdy film je prostředníkem sdělení různých témat. Jedná se o hrané filmy, animované filmy, podcasty, natáčení pamětníků, apod.


Cílovou skupinou jsou odborní pracovníci muzejních institucí, muzejní pedagogové a studenti navazujícího magisterského oboru – Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví (Katedra dějin a didaktiky dějepisu Ped. F. UK), popřípadě další zájemci.


Začátek akce 17. října 2023 v 13:00
Konec akce 17. října 2023 v 17:00
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Email na organizátora petr.koura@pedf.cuni.cz
Místo konání akce Velký sál, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: