• Kalendář

Kalendář

Seminář doktorandek a doktorandů didaktických oborů na Univerzitě Karlově

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


srdečně Vás zveme na čtvrtý Seminář doktorandek a doktorandů didaktických oborů na Univerzitě Karlově, který se koná dne 22. 11. 2023 od 14:00 v místnosti R208 Pedagogické fakulty UK, Magdalény Rettigové 4 (od 16:40 pokračuje v místnosti R216).


Seminář pořádá Koordinační rada doktorského studijního programu Oborové didaktiky na UK v rámci projektu Cooperatio vědní oblasti „Oborové didaktiky“. Cílem semináře je podnítit diskusi o metodologii didaktických výzkumů, které jsou realizovatelné studujícími doktorského studia v omezeném čase jejich studia. Věříme, že studentky a studenti získají cennou zpětnou vazbu, která současně může být inspirací pro další účastníky. Seminář je výrazem snahy vytvořit společnou platformu pro oborové didaktiky napříč univerzitou.


Seminář je určen zejména pro studující doktorského studia, kteří by chtěli upřesnit svou metodologii výzkumu v rámci doktorského studia. Vystupující představí zaměření svého výzkumu a jeho metodologii před ostatními studujícími a před zkušenými školitelkami a školiteli z různých oborových didaktik. Cílem je poskytnout vystupujícím přátelskou zpětnou vazbu.


Z tohoto důvodu je seminář vhodný zejména pro ty studující doktorského studia, kteří mají ještě možnost do metodologie svého výzkumu zasáhnout.


Pokud se zatím necítíte, že byste chtěli metodologii svého výzkumu podrobit podrobnějšímu zkoumání, přijďte se podívat jako účastníci bez příspěvku. Diskuse ohledně didaktického výzkumu jsou pro vás bez ohledu na obor přínosné. Seminář je přirozeně otevřen i studujícím doktorského studia z vyšších ročníků.


K účasti se prosím hlaste prostřednictvím registračního formuláře: https://forms.office.com/e/LExFBmwrZQ


Těšíme se na shledanou!

Za Koordinační radu Naďa Vondrová

Přípravný výbor: Naďa Vondrová, Dana Řezníčková, Martin Bílek


Začátek akce 22. listopadu 2023 v 14:00
Konec akce 22. listopadu 2023 v 19:00
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Koordinační rada doktorského studijního programu Oborové didaktiky na UK
Místo konání akce Pedagogická fakulta UK (Magdalény Rettigové 4)
Cílová skupina Akademická obec
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: