• Kalendář

Kalendář

Hudební mozaika aneb kreativní interakce jako východisko rozvoje hudební kreativity v komplexu hudebních činností

Katedra hudební výchovy vás srdečě zve na workshopy kreativní hudební výchovy.


Registrační formulář najdete na webových stránkách projektu.


Lektoři a umělci workshopů:

Jan Prchal

Hudební pedagog, sbormistr, organizátor hudební olympiády v ČR a mnoha dalších hudebních projektů, autor metodických a didaktických materiálů a publikací, člen KHV PedF

UJEP v Ústí nad Labem, člen KHV PedF UK v Praze, pedagog ZŠ a ZUŠ.


Lukáš Janata

Hudební skladatel, sbormistr, umělec a pedagog žijící v San Franciscu, spolupracoval např. s San Francisco Symphony, New York Cantori atd, působí na fakultě kompozice ve Walden

School a SFCM Pre-College, v roce 2024 bude rezidentním skladatelem na VICC ISCM ve Visby ve Švédsku.


Martina Procházková

Pedagožka působící na katedře hudby Katolíckej univerzity v Ružomberoku, pedagožka zpěvu v SZUŠ, zabývá se problematikou HV a zpěvu, zajímá se o moderní metody a přístupy

v práci s hlasem, s dětským hlasem, se sborovou hudební výchovou, je absolventkou kurzů Orffova Schulwerku.


Folklórní soubor Šarvanci - pěvecká část

Slovenský folklórní soubor působící v Praze od roku 2002, má taneční, hudební a pěveckou složku, vystupují nejen na folklórních festivalech v České republice a Slovensku, ale i po

celém světě, cílem souboru je uchovat a prezentovat folklór z různých regionů Slovenska, a to cestou vystoupení, pořádání tanečních škol a čepčen.


Začátek akce 4. listopadu 2023 v 9:00
Konec akce 4. listopadu 2023 v 16:00
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Katedra hudební výchovy
Email na organizátora olga.kozankova@pedf.cuni.cz
Místo konání akce Celetná 13, 2. patro (Pedagogická fakulta UK)
Cílová skupina Akademická obec
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: