• Kalendář

Kalendář

mezinárodní projekt Praha-Leipzig: Prager deutsche Literatur in Deutschland und Europa


Jedná se o pokračování dlouhodobého bilaterálního studentského projektu Prager deutsche Literatur in Deutschland und Europa, kterého se účastní studenti KG PedF UK a studenti z Univerzity v Lipsku, Institut für Germanistik, pod vedením Prof. Dr. Ilse Nagelschmidt a doc. Phdr. Viery Glosíkové, CSc..

V tzv. pražském týdnu se soustředíme na výzkum prosaického díla spisovatelky Auguste Hauschner, výsledky tohoto výzkumu budou následně představeny v rámci kolokvia v Lipsku a předpokládaným výstupem je knižní publikace.Začátek akce 19. listopadu 2023 v 9:00
Konec akce 22. listopadu 2023 v 12:30
Druh akce Jiné
Organizátor Katedra germanistiky
Místo konání akce Celetná 13, Pedagogická fakulty UK
Cílová skupina Akademická obec
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: