• Kalendář

Kalendář

Dva dny s didaktikou biologie 2024


Zveme všechny učitele přírodopisu a biologie na konferenci pořádanou katedrou biologie a environmentálních studií.


V průběhu konference se společně zaměříme na vybrané problémy biologického vzdělávání a na praktické náměty pro výuku přírodopisu a biologie. Budete mít možnost sdílet svoje zkušenosti s kolegy, vyslechnout přednášky odborníků, účastnit se diskusí a prakticky si vyzkoušet výukové aktivity.


Jedná se o akci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku akreditovanou MŠMT (MSMT-21810/2022-2-812)

s cílem prohloubení odborné kvalifikace.


Více informací a přihlášku najdete na webu katedry biologie a environmentálních studií.


Začátek akce 8. února 2024 v 13:00
Konec akce 9. února 2024 v 14:00
Druh akce Konference
Organizátor Katedra biologie a environmentálních studií
Email na organizátora karel.vojir@pedf.cuni.cz
Webové stránky https://pages.pedf.cuni.cz/kbes/konference/dva-dny-s-didaktikou-biologie-2024/
Místo konání akce Pedagogická fakulta UK, Madgalény Rettigové 4
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Rezervace Ano
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: