• Kalendář

Kalendář

Sociální povaha kognitivních procesů: Co nám výsledky TIMSS nemohou říct o významu Hejného metody


Přednáška Radima Šípa z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a z Pedagogické fakulty UK se bude týkat výuky matematiky, ale její obsah je širší. Přednáška shrnuje závěry předcházející přednášky (audiozáznam, prezentace) a dále ji rozvíjí.


V nedávné době byla zveřejněna výzkumná zpráva, která porovnávala úspěšnost v testech TIMSS žáků vyučovaných a žáků nevyučovaných podle Hejného metody (Greger et al., 2022). Ze zprávy vyplývá, že H metoda by měla být respektovanou metodou výuky matematiky, protože dociluje přibližně stejných výsledků, v některých položkách je dokonce mírně úspěšnější. Přednáška však doloží, že výsledky testů TIMSS a z nich vycházejících výzkumů nemohou detekovat skutečný přínos H-metody.


Testy jsou totiž konstruovány na základě tradičních epistemologických východisek. Ta dlouhodobě nerespektují kognitivně-psychologické výzkumy, které dokládají klíčový význam sociální báze kognitivních procesů. Testy tak systémově straní tradičním metodám a konzervativním tendencím.

V tomto kontextu by zpráva měla být vnímána jako velký úspěch Hejného metody, neboť ta nejenže žákům „neškodí“, ale především staví na dlouhodobě a systémově opomíjeném faktoru lidské kognice – na její sociální povaze, což se ovšem ve výsledcích výzkumu z podstaty konstrukce samotných testů nemohlo projevit.Začátek akce 4. ledna 2024 v 16:10
Konec akce 4. ledna 2024 v 17:50
Druh akce Přednáška
Organizátor Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Místo konání akce Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, R318
Cílová skupina Akademická obec
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: