• Kalendář

Kalendář

Krajiny Jana ČákyKrajiny Jana Čáky Jan Čáka (1929-2018) byl autorem patnácti knih, které si sám ilustroval a řady drobných grafických souborů (nejčastěji používal vyškrabovací techniku, dřevoryt, lept, mědiryt). Ve svém díle zachycoval zejména Příbram, Brdy a Povltaví. Po druhé světové válce vystudoval Státní grafickou školu v Praze se zaměřením na užitou grafiku a knižní ilustraci. Poté nastoupil jako kartograf u národního podniku Jáchymovské doly v Příbrami. Počínaje rokem 1967 působil ve svobodném povolání s výjimkou období 1968-1969, kdy pracoval na částečný úvazek v Hornickém muzeu v Příbrami. Během normalizace měl problémy s publikováním z důvodu svého zapojení do nepovolených aktivit skautského hnutí. Zdroj: Wikipedie Výstava prezentuje samostatné grafiky s místopisnou tématikou a ukázky z díla Civitates montanarum in republica Bohemoslovenica (soubor 120 grafických listů s vyobrazením českých i slovenských horních měst a jejich znaků).

Knihovna Pedagogické fakulty UK má ve svém fondu dvě knihy Jana Čáky: Podbrdskem od městečka k městu, vydalo Středočeské nakladatelství a knihkupectví 1988, signatura F40770 Poutník Mácha, vydal Albatros 1975, signatura F39361 Další publikace autora je možné zapůjčit prezenčně během konání výstavy ve studovně knihovny.

Za poskytnutí těchto titulů, jakož i vystavených grafik, děkujeme rodině umělce.Začátek akce 1. prosince 2023
Konec akce 1. prosince 2023
Druh akce Výstava
Organizátor Knihovna Pedf UK
Místo konání akce Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, Malá galerie u studovny
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: