• Kalendář

Kalendář

Návykové látky u dětí a dospívajících

Zveme všechny na přednášku doktora Karla Nešpora, který se zaměří na problematiku závislostí u dětí a dospívajících! Koná se 7. prosince od 17:00 v hlavní budově fakulty, konkrétně v učebně R016.


Více informací o tom, co již brzy uslyšíme v jedné z našich poslucháren, se dozvíme z citace přímo od dr. Nešpora: „Nemohu a nechci říkat pedagogům, jak provádět prevenci ve školním prostředí, ani říkat rodičům, jak vychovávat děti. Lze je pouze seznámit s tím, co říká výzkum, a věřit, že dokáží tyto poznatky tvořivě využít. Při prevenci ve školách se osvědčily delší systematické interaktivní programy zaměřené na nácvik sociálních dovedností. Co se prevence v rodině týče, jako ochranný činitel se uplatňuje dostatečný čas, který rodiče věnují dětem. S tím patrně souvisejí zdravé emoce, jako je laskavost a zájem. Rodiče při tom zároveň trvají na dodržování přiměřených pravidel a omezení. Podrobnější informace o prevenci v rodině a ve škole zazní během přednášky a zájemci je najdou na webu drnespor.eu.“


Těšíme se na viděnou!


Začátek akce 7. prosince 2023 v 17:00
Konec akce 7. prosince 2023 v 19:30
Druh akce Přednáška
Organizátor Alumni klub PedF UK
Email na organizátora alumni@pedf.cuni.cz
Webové stránky https://alumni.pedf.cuni.cz/2-prednaska-navykove-latky-karel-nespor
Místo konání akce Učebna R016, Magdalény Rettigové 4
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Rezervace https://forms.office.com/e/F4VR4gwzNc
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: