• Kalendář

Kalendář

Duševní zdraví a škola


Otázka duševního zdraví mládeže získala globální význam v důsledku pandemie COVID-19. Mezinárodní studie a výzkumy naznačují rostoucí trend úzkosti a školního stresu u dětí a dospívajících. Tématům spojeným s duševním zdravím mladých lidí, proto věnujeme v oblasti školství a vzdělávání zvýšenou pozornost, a to nejen ve smyslu realizace výzkumů a analýz, ale i v návrzích na systémové změny.


Přednášející: doc. Mgr. Lenka Sokolová, Ph.D.,

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského


Proč a jak se ve školách učí o duševním zdraví? V některých zemích patří podpora duševního zdraví a psychické pohody do vzdělávacího obsahu. Rozsah, obsah, metody výuky, ale také způsob, jakým jsou témata duševního zdraví zařazována do školního vzdělávání se však liší. V analýzách Evropské federace asociací učitelů psychologie (EFPTA) a Výboru pro otázky vzdělávání při Evropské federaci asociací psychologů (EFPA) jsme se zaměřili na zkušenosti s výukou témat duševního zdraví v deseti evropských zemích. V rámci prezentace představíme výsledky tohoto šetření, ukázky aktivit z různých zemí a také související zjištění o gramotnosti v oblasti duševního zdraví.
Přednášející: doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.,

Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Wellbeing žáků a kompetenční rámec absolventa učitelství. V příspěvku bude představen konceptu wellbeingu a jeho význam v kontextu vzdělávání jak žáků/studentů, tak učitelů. Do diskuze budou nabídnuty současné pohledy na situaci v českých školách a možné návrhy řešení.Začátek akce 3. dubna 2024 v 16:00
Konec akce 3. dubna 2024 v 18:00
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Katedra pedagogiky
Místo konání akce Velký sál, Magdaleny Rettigové 4, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: