• Kalendář

Kalendář

Fakulta vstřícná pro trans studující


Akademická poradna PedF UK zve studenty i pracovníky fakulty na přednášku


Fakulta vstřícná pro trans studujících


Teodor Brzák

Mezipatra na školách, Transparent


Marcela Macháčková

Queer Geography, PedF, Mezipatra na školách


Workshop nabídne orientaci v základních pojmech týkajících se trans identity

a procesu tranzice, zaměří se taktéž na cesty, jak univerzita může vytvářet

inkluzivní prostředí nejen pro trans studující.Začátek akce 21. května 2024 v 16:00
Konec akce 21. května 2024 v 17:30
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Akademická poradna PedF UK
Místo konání akce Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, R016
Cílová skupina Akademická obec
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: