• Kalendář

Kalendář

Dezinformace, konspirační teorie a strategie – jak je rozpoznávat a kriticky hodnotit


Akademická poradna PedF UK zve studenty i pracovníky fakulty na přednášku:


Dezinformace, konspirační teorie a strategie – jak je rozpoznávat a kriticky hodnotit


Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.

Ústav informačních studií a knihovnictví

(Filozofická fakulta UK)


V dnešním digitálním věku, kdy se informace šíří rychleji než kdykoli předtím, se stává fenomén dezinformací a konspiračních teorií stále významnějším problémem. Deformují vnímání reality, podkopávají důvěru v instituce a také ve vědecké poznání. Vzhledem k tomu, že školy jsou jednou z prvních linií obrany proti jejich působení, je nezbytné, aby budoucí pedagogové byli vybaveni nástroji a znalostmi, jak tento fenomén rozpoznat, pochopit a efektivně mu čelit. Přednáška se zaměří na několik klíčových oblastí: definování dezinformací a konspiračních teorií, porozumění jejich vlivu na společnost a psychologii jedince, a představení strategií, jak dezinformace rozpoznávat a kriticky hodnotit informace. Diskutovat budeme také o významu mediální gramotnosti v rámci vzdělávacího procesu a představíme příklady efektivních výukových metod a nástrojů, které mohou pedagogové využít k posílení kritického myšlení a odolnosti studentů vůči dezinformacím.


Přednáška se uskuteční na PedF UK, 30. 4. 2024, 15.00—16.30 hod., R210Začátek akce 30. dubna 2024 v 15:00
Konec akce 30. dubna 2024 v 16:30
Druh akce Přednáška
Organizátor Akademická poradna PedF UK
Místo konání akce Pedagogická fakulta UK, Magdaleny Rettigové 4, R210
Cílová skupina Akademická obec
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: