Registrace na konference

ROZVOJ A VIZE PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKY

11.10.2013 - 11.10.2013


Aula Pedagogické fakulty UK v Praze

pořádá: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta katedra primární pedagogiky,
Česká pedagogická společnost a Asociace předškolní výchovy

na počest životního jubilea
doc. PhDr. Evy Opravilové, CSc.


v rámci řešení PRVOUKu a výzkumného záměru MSM0021620862 „Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání“
pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UK doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc.


Konferenční poplatek

Konferenční poplatek činí 300 Kč, pro členy APV a ČPgS je poplatek snížen na 200 Kč.

Konferenční poplatek prosím uhraďdte do 27. 9. 2013 na účet Poštovní spořitelny (nyní ERA), Sokolovská 182, 180 00 Praha 8 

Název účtu: Asociace předškolní výchovy
číslo účtu: 169492936/0300

Prosíme účastníky konference, aby  při prezentaci předložili doklad o zaplacení konferenčního poplatku, případně studentský průkaz či průkaz zaměstnance PedF UK v PrazeProgram konference
Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: