Registrace na konference

Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe)

23.9.2016


PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

pořádá: Pedagogická fakulta UK, katedra psychologie a katedra primární pedagogiky

Výzkum počáteční čtenářské gramotnosti a zájem o obtíže v jejím rozvoji představuje jedno z nejvýznamnějších témat současné primární pedagogiky, pedagogické psychologie, vývojové psycholingvistiky i poradenské psychologie.


Cílem konference je prezentovat současný výzkum počáteční gramotnosti v pedagogice a psychologii a příbuzných humanitních vědách a vytvořit tak prostor pro transfer poznatků základního i aplikovaného výzkumu do pedagogické i poradenské praxe. Chceme vytvořit prostor pro setkání odborníků z vysokých škol i profesionálů z praxe, které spojuje zájem o problematiku rozvoje čtení a čtenářství a souvisejících gramotnostních dovedností. Navazujeme na úspěšnou konferenci „Čtu a stávám se čtenářem“ z roku 2014.

Konference představí příspěvky z oblasti výzkumu počáteční gramotnosti u dětí prvního stupně základních škol, výuky čtení v primárním vzdělávání, podpory čtenářství, dále příspěvky k tématu prevence i řešení obtíží v rozvoji čtenářských dovedností a intervencí v této oblasti.

Konference je vhodná nejen pro akademické pracovníky a studenty magisterských a doktorských programů, ale také pro pracovníky odborné praxe - učitele mateřských a základních škol, vychovatele, pracovníky školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení, ale také pro všechny ostatní, které rozvoj gramotnosti, čtení a čtenářství našich dětí zajímají.


Konferenci bude doprovázet posterová sekce k výukovým metodám čtení.

 

 

Program konference zde

 

V současné době je program konference uzavřen, je možné se přihlásit k pasivní účasti na kontaktní mail: terezie.sturmova@pedf.cuni.cz.

 

Pozn. Původně plánovaný program dne 24. 9. 2016 se z organizačních důvodů uskuteční až v listopadu 2016. Všichni účastníci budou zváni!

 

 

Účastnický poplatek 500 Kč (úhrada do 1. 9. 2016): číslo účtu: 85236011 / 0100, variabilní symbol: 893316, poznámka: jméno účastníka

 

 

 

Majitel účtu:

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha1
Banka: Komerční banka a.s.
Adresa banky: Spálená 51, Praha 1, 110 00

Kontrola platby: při registraci


Konference je organizována v rámci projektu PRVOUK P15 „Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání" a projektu GAČR P407/13-20678S „Porozumění čtenému - typický vývoj a jeho rizika" a pod záštitou prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. – k 70letému výročí PedF.

Odborná garance:

  • Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
  • Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

Organizační výbor:

  • PhDr. Veronika Laufková
  • Mgr. Jolana Ronková, Ph.D.
  • Mgr. Klára Špačková, Ph.D.
  • PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
  • PhDr. Eva Vachudová, Ph.D.
  • Bc. Jolana Svobodová 
  • Terezie Šturmová 

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: