Registrace na konference

Svět v obrazech a ve frazeologii

24.11.2016 - 26.11.2016


Praha, M. Rettigové 4

pořádá: Ladislav Janovec

Mezinárodní konference věnovaná problematice frazeologie v lingvistice, lingvodidaktice i školní praxi

международная конференция о фразеологии в лингвистике, дидактике языков и в школе

Dílčí okruhy jednání:

 • Frazeologická sémantika
 • Frazeologie a jazykový obraz přirozeného světa
 • Diskurzivní podstata frazeologie
 • Neofrazeologie
 • Frazeologie a literatura
 • Historické pozadí a podmínky vzniku frazeologie
 • Frazeologie v kontaktu
 • Frazeologie a škola

Секции:

 • Фразеологическая семантика
 • Фразеология и языковая картина мира
 • Дискурсивный характер фразеологии
 • Неофразеология
 • Фразеология и литература
 • Исторические предпосылки и условия возникновения фразеологии
 • Фразеология в контакте
 • Фразеология и школа

Jednací jazyky

všechny slovanské jazyky, angličtina

Языки конференции

все славянские языки, английский язык

Konferenční poplatek

1500,- Kč, studenti a doktorandi 1000,- Kč

Расходы

1500 крон

Organizační výbor konference

Организаторы конференции

 • PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
 • PhDr. Marta Kvíčalová
 • Mgr. Pavla Štěpánová
 • Mgr. Varvara Skibina
Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: