Registrace na konference

Současné výzvy předškolního vzdělávání (témata: dvouleté děti – inkluze – povinné předškolní vzdělávání)

7.10.2016 - 8.10.2016


PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

pořádá: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Česká pedagogická společnost a Asociace předškolní výchovy

 

Současné výzvy předškolního vzdělávání (témata: dvouleté děti - inkluze - povinné předškolní vzdělávání)

 

Konference se koná na počest 70. výročí založení Pedagogické fakulty UK

pod záštitou prorektorky Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. a děkana Pedagogické fakulty UK prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr.

 

7. a 8. 10. 2016

 

ODBORNÁ ČÁST KONFERENCE (7. 10. 2016)

Hlavní budova PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

 

10.30 – 11.30

Prezence účastníků – foyer fakulty

Prodejní výstava knih vydavatelství Grada, Portál, Raabe, Wolters Kluwer

 

11.30 – 12.30

Slavnostní zahájení konference – aula

 

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (prorektorka UK)

 

Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová (MŠMT)

 

PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D., Jiřina Kunášková (MPSV)

 

PhDr. Irena Borkovcová (ČŠI)

 

12.30 – 17.00

Odpolední program – aula

 

Dimenzie predškolskej výchovy na Slovensku

PaedDr. Monika Miňová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Prešov)

 

Vzdělání jako cesta k profesionalitě předškolního pedagoga (Mezníky vývoje vzdělávání učitelek mateřských škol)

Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc., doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. (Pedagogická fakulta UK)

 

PhDr. David Greger, Ph.D.,

 

Otazníky nad přípravným vzděláváním učitelů mateřských škol

PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (Pedagogická fakulta MU Brno)

 

 

Dítě v kolektivu MŠ – medicínská rizika a přínosy

MUDr. Martin Gregora

 

Velké a malé děti v mateřské škole

prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.

 

Retrospektiva a perspektiva institucí pro děti do tří let

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. a Mgr. Hana Splavcová

 

 

17.00 – 17.30 hod

Křest a autogramiáda publikací k předškolní pedagogice - aula

 

18.00 – 20.00

Setkání absolventů studijního oboru Učitelství pro mateřské školy a Pedagogiky předškolního věku – velký sál

 

 

Doprovodný program - foyer fakulty

Prodejní výstava publikací k předškolní pedagogice

Výstava studentských prací

Výstava významných publikací z oboru předškolní pedagogika

 

 

Sobota 8. 10

9.30 – 11.30

Dopolední program – jednání v sekcích

 

Sekce č. 1 Rozvoj a podpora  pregramotností

Vedení sekce: PhDr. Michaela Kaslová, Ph.D. Veronika Laufková, Ph.D. (PedF UK)

 

Sekce č. 2 Dvouleté dítě v mateřské škole

Vedení sekce: PhDr. Věra Jakoubková, Mgr. Ludmila Šprachtová (FMŠ Praha)

 

Sekce č. 3 Povinné předškolní vzdělávání

Vedení sekce: Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. (PedF UP Olomouc), Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D.(FHS UB Zlín)

 

Sekce č. 4 Umění v předškolním vzdělávání

Vedení sekce: Doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc., PaedDr. Helena Hazuková, CSc. (PedF UK)

 

Sekce č. 5 Profesní příprava

Vedení sekce: Doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D., (PedF UK)  Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. (PedF OU Ostrava)

 

Sekce č. 6 Inkluze v mateřské škole

Vedení sekce: PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. (PedF JU České Budějovice), Mgr. Věra Borková (FMŠ Praha)

 

 

11.30 – 12.00

Valná hromada Asociace předškolní výchovy

 

Vědecký výbor

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.

Doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Šmelová, CSc.

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.

 

 

Organizační výbor

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.

PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.

Ing. Tomáš Sankot

Bc. Jolana Svobodová

PhDr. Jaroslava Cardová

Mgr. Anna Smolíková

PhDr. Eva Vachudová, Ph.D.

Mgr. Jitka Bílková

PhDr. Martin Adamec, Ph.D.

 

Informace

V průběhu celého jednání bude k dispozici základní občerstvení (káva, čaj, nealkoholické nápoje). Naobědvat se lze v blízkých restauracích – doporučujeme V Cípu ve Vladislavově ulici č. 1, Caféidoskop v Lazarské ulici č. 8 nebo Café Therapy v Školské ulici č. 30, Kotva ve Spálené ulici

 

Konferenční poplatek

Zaměstnanci a studenti PedF UK zdarma

Členové Asociace předškolní výchovy a ČPdS zdarma

Ostatní účastníci 300 Kč

 

Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
print
Sdílet na: