Úřední deska

Nedoručená rozhodnutí RUK o vyměření poplatku spojeného se studiem (04. 01. 2019)

V souladu s  Přílohou č. 2 Statutu UK byla z RUK odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem.

Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit: 

Ataniyazova Diana                       1996                  12/147871/2018

Ludvíková Pavla                           1992                 12/148301/2018

Mareš Svatopluk                         1971                 12/148005/2018

Novotná Galina                           1989                 12/148032/2018

Pěčová Lucie                             1993                 12/148042/2018

Škuthanová Petra                       1970                12/148095/2018

Tamchynová Barbora                  1989                12/148271/2018

Student si může originál rozhodnutí vyzvednout na RUK, Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK, Oddělení poplatků spojených se studiem (v úředních hodinách).

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: