Úřední deska

Níže uvedeným studentům či uchazečům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na studijním oddělení, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Zveřejněno: 11.01.2019

Brozman Lucie, rok nar. 1980, čj. 4730/18/DIV/193000/SO/Hlí/PŘER

Forman Mikuláš, rok nar. 1995, čj. 3199/18/DIV/2/193000/SO/Pol/ZME

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: