Úřední deska

Níže uvedeným studentům či uchazečům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na studijním oddělení, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Zveřejněno: 18.01.2019

Culková Marcela, rok nar. 1993, čj. 6611/18/DIV/193000/SO/Hlí/PŘER

Stavrinidou Antri, rok nar. 1997, čj. 008026/18/DIII/3/193000/SO/Squi/PLZ

Vicherek Michael,  rok nar. 1995, čj. 8211/18/DIV/3/0

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: