Úřední deska

Níže uvedeným studentům či uchazečům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na studijním oddělení, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Zveřejněno: 08.02.2019

Sklenářová Lucie, Bc, UKPedF7009/2009

Oznoyan Anastasia, rok nar. 1998, čj. 00472/18/DIII/3/192000/SO/Squi/PLZ

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: