Úřední deska

Níže uvedeným studentům či uchazečům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na studijním oddělení, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Zveřejněno: 18.03.2019

Nigmatova Maria, čj.UKPedF/57698/2019

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: