Úřední deska

Níže uvedeným studentům či uchazečům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na studijním oddělení, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

 

Zveřejněno: 21.06.2019

Žuravová Mariana, Bc., čj. UkPedF/133253/2019-2

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: