Úřední deska

Níže uvedeným studentům či uchazečům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na studijním oddělení, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Zveřejněno: 2019_08_09

Vančurová Veronika     UKPedF/168713/2019-2

Vilhanová Ivana            UKPedF/28653/2019-2

Žižková Michal              UKPedF/205859/2019-2

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: