Úřední deska

Níže uvedeným studentům či uchazečům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na studijním oddělení, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Zveřejněno: 2019_09_06

Kofránková Radka

Shestakova Ekaterina     UKPedF/33456/2019-2

Shumaková Veronika     UKPedF/69626/2019-2

Tiugunova Kamilla         UKPedF/61653/2019-2

Wunschová Debora, Bc, RR0112693397CZ

Zababon Alexander        UKPedF/64269/2019-2

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: