Úřední deska

Níže uvedeným studentům či uchazečům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na studijním oddělení, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Zveřejněno: 2019_09_13

Bazalová Veronika, UKPedF/181031/2019-2

Sakamoto dipl. um., Bc, UKPedF/223398/2019-2

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: