Úřední deska

Níže uvedeným studentům či uchazečům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na studijním oddělení, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

 

Zveřejněno: 2019_09_27

Karásková Eliška, UKPedF/254299/2019-2

Yuan Zida, UKPedF/29930/2019-2

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: