Úřední deska

Nedoručená rozhodnutí

7. 12. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci listopadu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 29.2.2008. Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit z důvodu, že adresát je na uvedené adrese neznámý:

30.11.2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci říjnu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem -s termínem splatnosti k 31.1.2008. Tomuto vašemu studentovi se nepodařilo rozhodnutí doručit:Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci říjnu z RUK studentům odeslána rozhodnutí po přezkumu. Ttomuto studentovi se nepodařilo rozhodnutí doručit:

5. 11. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci říjnu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 31.1.2008. Dovoluji si Vám oznámit, že tomuto vašemu studentovi se nepodařilo rozhodnutí doručit z důvodu, že adresát je na uvedené adrese neznámý:

Tomáš Hampl 239-10-16384-III-07
Zdeněk Beyer 239-10-16382-III-07

 Pouze tento student si může originál rozhodnutí vyzvednout na RUK - v úředních hodninách.

22. 10. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci září z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 31.12.2007. Dovoluji si Vám oznámit, že těmto vašim studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit: 

5. 10. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci září z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 31.12.2007. Dovoluji si Vám oznámit, že tomuto studentovi se nepodařilo rozhodnutí doručit z důvodu, že adresát je na uvedené adrese neznámý:

Gabriela Přívětivá, 239-9-15814-III-07

Pouze tento student si může originál rozhodnutí vyzvednout na RUK - v úředních hodninách.

Gabriela Kloudová, 239-10-16370-III-07
Alžběta Kocmanová 239-10-16352
Markéta Růžková 239-8-15293-III-07
Filip Svoboda 239-11-17475-III-07
Jitka Marková 239-11-17505
Dana Rybková 239-11-17513

Pouze tento student si může originál rozhodnutí vyzvednout na RUK - v úředních hodninách.

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci říjnu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o přezkumu. Dovoluji si Vám oznámit, že tomuto studentovi se nepodařilo rozhodnutí doručit z důvodu, že adresát je na uvedené adrese neznámý:

Markéta Steinerová, 239-7-13656-III-07

 Pouze tento student si může originál rozhodnutí vyzvednout na RUK - v úředních hodninách.

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci listopadu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 29.2.2008. Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit:

Markéta Navarová 239-11-17507-III-07
Miroslav Vencel 239-11-17516

1.10.2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci srpnu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 30.11.2007. Dovoluji si Vám oznámit, že tomuto vašemu studentovi se nepodařilo rozhodnutí doručit:

Klára Křivonosková 239-9-15799-III-07
Jan Hovorka 239-9-15796-III-07
Václav Enoch 239-9-15792-III-07
Tereza Tomášková, 239-8-15281-III-07 
Luděk Valchář, 239-8-15297-III-07

1. 8. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci červenci z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 31.10.2007. Dovoluji si Vám oznámit, že tomuto vašemu studentovi se nepodařilo rozhodnutí doručit z důvodu, že adresát je na uvedené adrese neznámý:

31. 7. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci červenci z RUKstudentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 31.10.2007. Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit z důvodu, že adresát je na uvedené adrese neznámý: 

23. 7. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci červnu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 28.9.2007. Dovoluji si Vám oznámit, že tomuto vašemu studentovi se nepodařilo rozhodnutí doručit: 

20. 6. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci květnu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 30.8.2007.Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit:

Vít Novotný, 239-5-11718-III-07
Daniel Šerák, 239-5-11724-III-07
Kateřina Bílková, 239-5-11730-III-07
Radek Ctibor, 239-5-11698-III-07
Tomáš Koryta, 239-5-11714-III-07

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci červnu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem -s termínem splatnosti k 28.9.2007.Tomuto studentovi se nepodařilo rozhodnutí doručit z důvodu, že adresát je na uvedené adrese neznámý:

Natalie Bleierová, 239-6-12221-III-07
Pouze tento student si může originál rozhodnutí vyzvednout na RUK - vúředních hodninách.

Lucie Müllerová 239-6-12218-III-07
Klára Flousková 239-6-12216-III-07
Jitka Kendíková, 239-7-13435-III-07
Petra Čermáková 239-7-13464-III-07
Zuzana Čapková 239-7-13517-III-07
Veronika Chruščová 239-7-13462-III-07 

Pouze tento student si může originál rozhodnutí vyzvednout na RUK - v úředních hodninách.

14. 6. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci dubnu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 31.7.2007. ámit, že těmto vašim studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit:

Karel Bukovský 239-4-11131-III-07

16. 5. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci dubnu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 1.7.2007. Této studentce se nepodařilo rozhodnutí doručit z důvodu, že adresát je na uvedené adrese neznámý:

Kateřina Hložková 239-4-11153-III-07

Studentka si může originál rozhodnutí vyzvednout na RUK - v úředních hodninách.

4. 5. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci dubnu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem s termínem splatnosti k 31.7.2007.Těmto vašim studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit:

Zdeněk Beyer, 239-4-11148-III-07
Tomáš Hampl, 239-4-11152-III-07

20. 4. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci březnu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 29.6.2007. Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit: 

6. 4. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci březnu z RUK studentůmodeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiems termínem splatnosti k 29.6.2007. Těmto studentkám se nepodařilo rozhodnutí doručit: 

Alena Pospíšilová,  čj. 239-3-10524-III-07
Gabriela Přívětivá, čj. 239-3-10534-III-07

26. 2. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci lednu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 30.4.2007. Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit:

Jakub Janďourek, 239-1-9386-III-07
Klára Janečková, 239-1-9307-III-07
Věra Keleová, 239-1-9312-III-07
Kateřina Klímová, 239-1-9298-III-07
Gabriela Kyselová, 239-1-9412-III-07
Jolana Reichertová, 239-1-9452-III-07
Luboš Rota, 239-1-9457-III-07
Štěpán Strupů, 239-1-9524-III-07
Vendula Vadašová, 239-1-9496-III-07
František Topinka, 239-1-9492-III-07

23. 2. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci lednu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 30.4.2007. Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit:

Michael Děd, 239-1-9355-III-07
Iva Drlíková, 239-1-9358-III-07
Radka Hýsková, 239-1-9383-III-07
Jitka Pejchlová, 239-1-9444-III-07
Martin Platz, 239-1-9301-III-07
Johana Rosendorfová, 239-1-9309-III-07
Jakub Rubeš, 239-1-9459-III-07
Alena Skarnitzlová, 239-1-9466-III-07
Daniela Sochorová, 239-1-9470-III-07
Lenka Stárková, 239-1-9474-III-07

16.2.2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci lednu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 30.4.2007. Tomuto studentovi se nepodařilo rozhodnutí doručit:

Zuzana Čapková, 239-1-9350-III-07

8. 2. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci lednu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 30.4.2007.Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit:

Tereza Charvátová,239-1-9347-III-07
Natalie Bleierová, 239-1-9323-III-07
Vlasta Čechová, 239-1-9306-III-07
Veronika Duchková, 239-1-9359-III-07
Zdeňka Fialová, 239-1-9366-III-07
Jitka Kendíková, 239-1-9289-III-07
Šárka Matoušková, 239-1-9418-III-07

9. 1. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci prosinci z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 30.3.2007. Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit:

Václav Konopiský 1693-12-8602-III
Blanka Bendová 1693-12-8650-III

Rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 30.3.2007 se nepodařilo doručit těmto studentům

Hana Krýslová 1693-12-8606-III
Jana Mikulecká 1693-12-8621-III
Gabriela Týcová 1693-12-8622-III
Milan Baše 1693-12-8629-III

8. 1. 2007

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci listopadu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 28.2.2007.  Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit:

Kateřina Horvátová 1693-11-7938-III
Tereza Brátková 1693-7931-III
Karel Bukovský 1693-7943-III
Pavla Svobodová 1693-7951-III
Jitka Pořízková 1693-7976-III
Lucie Krutá,  239-3-10533-III-07
Ondřej Bína,  239-3-10508-III-07

vzhledem k nabytí účinnosti zákona č. 552/2005 se na UK změnil postup ve věci poplatků spojených se studiem. Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci lednu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 31.5.2007. Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit:

Jana Dědková, 239-2-10075

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci únoru z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 31.5.2007. Tomuto vašemu studentovi se nepodařilo rozhodnutí doručit: 

Luděk Valchář, 239-2-100094-III-07
Lucie Krutá, 239-3-10533-III-07
Ondřej Bína, 239-3-10508-III-07

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci dubnu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 31.7.2007. Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit: 

Anna Novotná 239-4-11180-III-07
Michal Vodrážka 239-4-11176-III-07

Na základě Opatření rektora č. 6/2006 byla v měsíci dubnu z RUK studentům odeslána rozhodnutí o vyměření povinnosti poplatku spojeného se studiem - s termínem splatnosti k 31.7.2007. Těmto studentům se nepodařilo rozhodnutí doručit:

Alexander Sato 239-4-11137-III-07
David Ulrich 239-4-11142-III-07
Jana Benediktová 239-2-11147-III-07

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: