Úřední deska

Níže uvedeným studentům či uchazečům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na oddělení pro vědeckou činnost, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Zveřejněno: 11.03. 2024

 

Václava Klimtová Čj.:UKPedF/30740/2024-1-3
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: