Úřední deska

Níže uvedeným studentům či uchazečům nemohla být doručena pošta z Pedagogické fakulty UK.

Není-li uvedeno jinak, jsou dopisy uloženy na Oddělení pro vědeckou činnost, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Zveřejněno: 20.06.2024

Barbora Váverková č.j. UKPedF/163758/2024-4
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: