Organizační struktura

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Telefon
: 725 307 557
E-mail
: antonin.jancarik@pedf.cuni.cz
Členství - Akademický senát předseda
Pracoviště - Katedra matematiky a didaktiky matematiky tajemník
Web
: http://class.pedf.cuni.cz/jancarik
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 301B
Telefon
: 221 900 251
Linka
: 251
Členství - Rada garantů Specializace v pedagogice (B; B7507; 3 roky; PedF; cs; P,K)
Členství - Oboroví garanti
Členství - Dislokační komise
Členství - Rozvrhová komise předseda
Členství - Legislativní komise předseda
Členství - Ekonomická komise
Členství - Komise pro vícekriteriální hodnocení
Členství - Komise pro technickou rekonstrukci objektu Univerzity Karlovy
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: