Organizační struktura

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum

Telefon
: 725 307 557
Pedagogická fakulta proděkan pro vědu a výzkum
E-mail
: antonin.jancarik@pedf.cuni.cz
Členství - Vědecká rada
Členství - Kolegium děkana
Pracoviště - Katedra matematiky a didaktiky matematiky tajemník , koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 301B
Web
: http://class.pedf.cuni.cz/jancarik
Telefon
: 221 900 251
Linka
: 251
Členství - Dislokační komise
Členství - Rozvrhová komise předseda
Členství - Ediční komise
Členství - Komise pro vícekriteriální hodnocení
Členství - Komise pro etiku ve výzkumu
Členství - Komise pro hodnocení vědy na PedF UK předseda
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: