Organizační struktura

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

E-mail
: nada.vondrova@pedf.cuni.cz
Členství - Akademický senát
Členství - Vědecká rada
Pracoviště - Katedra matematiky a didaktiky matematiky vedoucí
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 317B
Telefon
: 221 900 249
Linka
: 249
Členství - Rada garantů Secondary School Teacher Education (N; N7504; 2 roky; PedF; en; P)
Členství - Rada garantů Učitelství pro střední školy (N; N7504; 2 roky; PedF; cs; P)
Členství - Oboroví garanti
Členství - Legislativní komise
Členství - Ekonomická komise
Členství - Komise pro vícekriteriální hodnocení
Členství - Komise pro koncepci a kvalitu ve vzdělávání předsedkyně
Členství - Komise pro vědu, doktorská studia a internacionalizaci předsedkyně
Členství - Komise pro hodnocení vědy na PedF UK
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: