Organizační struktura

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. – proděkan pro rozvoj

Pedagogická fakulta proděkan pro rozvoj
E-mail
: vasilis.teodoridis@pedf.cuni.cz
Členství - Vědecká rada
Členství - Kolegium děkana
Budova
: [S] Magdalény Rettigové 8, Praha 1
Místnost
: 302
Telefon
: 221 900 446
Linka
: 446
Pracoviště - Oddělení pro rozvoj a projekty
Pracoviště - Katedra biologie a environmentálních studií
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 312
Telefon
: 221 900 173
Linka
: 173
Členství - Rada garantů Specializace v pedagogice (B; B7507; 3 roky; PedF; cs; P,K)
Členství - Oborová rada Vzdělávání v biologii (D; 7507V093; 4 roky; PedF; cs; P,K; 1obor)
Členství - Oboroví garanti
Členství - Dislokační komise
Členství - Ekonomická a investiční komise
Členství - Komise pro informační technologie předseda
Členství - Komise pro hodnocení výuky studenty
Členství - Redakční rada fakultního webu
Členství - Rada garantů Specializace v pedagogice (D; P7507; 4 roky; PedF; cs; )
Členství - Komise pro vícekriteriální hodnocení
Členství - Komise pro obsahovou a technickou podporu studia
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: