Organizační struktura

doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.

E-mail
: jana.kepartova@pedf.cuni.cz
Pracoviště - Katedra dějin a didaktiky dějepisu zástupkyně vedoucího
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 451
Telefon
: 221 900 244
Linka
: 244
Členství - Rada garantů Specializace v pedagogice (B; B7507; 3 roky; PedF; cs; P,K)
Členství - Rada garantů Učitelství pro střední školy (M; M7504; 5 roků; PedF; cs; P,K)
Členství - Oboroví garanti
Členství - Oborová rada České a československé dějiny (D; 7105V010; 4 roky; PedF; cs; P,K; 1obor)
Členství - Oborová rada Czech and Czechoslovak History (D; 7105V010; 4 roky; PedF; en; P,K; 1obor)
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: