Organizační struktura

Katedra germanistiky

Pedagogická činnost

Katedra germanistiky se zaměřuje na přípravu budoucích učitelů německého jazyka a literatury pro základní a střední školy v bakalářském a magisterském studijním programu. Kromě pregraduálních studijních programů nabízí i možnost rozšíření aprobace v kombinovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání. V oblasti výuky německého jazyka spolupracuje se základními i středními školami a nabízí jazykové a metodické kurzy pro učitele němčiny. Pro zájemce o stipendijní pobyty LLP Erasmus má katedra navázány četné smlouvy s německými i rakouskými vysokými školami.

Vědecká činnost

Svoji badatelskou činnost orientuje na výzkum kontaktové lingvistiky, výzkum pražské německy psané literatury a didaktiky literatury pro děti a mládež a na reflexi kurikulární reformy primárního a sekundárního vzdělávání do přípravy budoucích učitelů cizích jazyků. Katedra dále zajišťuje rigorozní řízení (PhDr.) a doktorská studia v oborou Pedagogika, specializace Didaktika německého jazyka.

Webové stránky pracoviště

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-1.html

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: