Organizační struktura

prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.

E-mail
: pavel.benes@pedf.cuni.cz
Pracoviště - Katedra chemie a didaktiky chemie zástupce vedoucího
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 206C
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 227
Telefon
: 221 900 124
Linka
: 124
Telefon
: 221 900 278
Linka
: 278
Členství - Rada garantů Učitelství pro střední školy (N; N7504; 2 roky; PedF; cs; P)
Členství - Oboroví garanti
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: