Organizační struktura

PaedDr. Eva Battistová

E-mail
: eva.battistova@pedf.cuni.cz
Pracoviště - Katedra informačních technologií a technické výchovy Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
Budova
: [R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1
Místnost
: 136
Telefon
: 221 900 141
Linka
: 141
Pracoviště - Oddělení pro akreditace a kvalitu vzdělávací činnosti fakultní koordinátorka pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: