Organizační struktura

Katedra matematiky a didaktiky matematiky

Pedagogická činnost

Katedra zajišťuje přípravu budoucích učitelů matematiky na 2. a 3. stupni škol v tříletém bakalářském a navazujícím dvouletém magisterském studiu a podílí se na přípravě učitelů 1. stupně a speciální pedagogiky. Má akreditováno i doktorské studium v oboru Didaktika matematiky, které umožňuje získání akademického titulu Ph.D. Pracovníci katedry mají bohaté styky se zahraničními pracovišti a umožňují tak výjezd svých studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus. Katedra organizuje pravidelné místní i zahraniční konference pro učitele matematiky a badatele v oblasti didaktiky matematiky. Její pracovníci se aktivně zapojují do dalšího vzdělávání učitelů i výzkumných projektů.

Webové stránky pracoviště

http://kmdm.pedf.cuni.cz/

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: