Organizační struktura

Katedra speciální pedagogiky

Pedagogická činnost

Katedra speciální pedagogiky nabízí vzdělávání odborných pracovníků, kteří zajišťují speciálně pedagogické potřeby dětí, žáků a dospělých osob. Studia jsou akreditána pro bakalářský, magisterský a dokrtorsky studijní program. Dále je možnost ucházet se o habilitační řízení v oboru speciální pedagogika. Studium je mimo prezenční formy akreditováno a od roku 2007 otevřeno jako kombinované. Při katedře pracuje od roku 2004 Poradna pro studenty se speciálními vzdělávacími poteřbami. Katedra dále nabízí semestrální studijní pobyty na zahraničních partnerských universitách v rámci progranmu Erasmus

Webové stránky pracoviště

http://ksppg.pedf.cuni.cz/

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: