Organizační struktura

Katedra výtvarné výchovy

Pedagogická činnost

Katedra výtvarné výchovy Univerzity Karlovy v Praze - Pedagogické fakulty zajišťuje v pregraduálních studiích výuku bakalářských studijních programů Specializace v pedagogice - výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání v jednooborovém i dvouoborovém studiu v kombinacích vyhlášených děkanem fakulty, dále magisterská studia učitelství výtvarné výchovy pro střední a základní školy a v jednooborovém studiu i v učitelství pro výtvarné obory základních uměleckých škol.
Podílí se dále v pregraduálních i kombinovaných studiích na přípravě pedagogů ve studijních programech učitelství pro 1. stupeň základních škol, mateřské školy a v oboru předškolní pedagogika. Zajišťuje rovněž výuku specifických výtvarných a arteterapeutických disciplín ve studiu speciální pedagogiky.

Vědecká činnost

Je školícím pracovištěm doktorského studijního programu Výtvarná výchova (PhD.) a sídlem oborové rady tohoto studia, společné pro UK Ped F v Praze, MU Ped F v Brně a UJEP Ped F v ústí n.L. Je pověřeným pracovištěm pro rigorózní řízení v oboru učitelství výtvarné výchovy (PhDr.). Katedra je oprávněným pracovištěm pro habilitace a profesorská jmenovací řízení v oborech výtvarné výchovy v její vědecké i umělecké složce.
Učitelé katedry jsou tvůrci učebnic a studijních textů od mateřských škol po školy vysoké a autory vědeckých monografií. Katedra se významně podílí na vydávání jediného odborného periodika oboru v ČR Výtvarná výchova. Rozvíjí zahraniční styky s více než desítkou vysokoškolských univerzitních a uměleckých pracovišť v Evropě, USA a Japonsku. Vysílá a přijímá studenty na studijní pobyty v rámci programu Erasmus. Na katedře má domicil Česká sekce INSEA (International Society for Education trough Art), jediné mezinárodní organizace výtvarných pedagogů.

Webové stránky pracoviště

https://kvv.pedf.cuni.cz/

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: