Organizační struktura

Charakteristika pracoviště

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (ÚPRPŠ) je vědecko-výzkumným a vzdělávacím pracovištěm Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho posláním je podpora profesního rozvoje celého spektra pedagogických pracovníků.

Vize pracoviště

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství bude všeobecně uznávaným pracovištěm spojujícím nejnovější vědecké poznatky o profesi učitele a dalších pedagogických pracovníků s autentickým školským terénem. Bude vytvářet podmínky pro další rozvoj širokého spektra pedagogických pracovníků, teoreticky zkoumat aspekty učitelské profese a postavení pedagogických pracovníků v současné škole ve všech etapách jejich celoživotního rozvoje.

 

 Pracoviště realizuje kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

I. kvalifikační kurzy

  • Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 

II. další kurzy

  • Sdílení zkušeností ředitelů v oblasti pedagogického vedení I. - II.
  • Příprava na konkurzní řízení

III. připravujeme v nejbližší době

  • Řízení školního poradenského pracoviště
  • Střední management
  • Vedení lidí ve školách a školských zařízeních
  • Domácí vzdělávání bez emocí
  • Supervize pro uvádějící učitele
  • Základy koučinku ve školství
  • Učitel mezi paragrafy

 

Vědecká činnost

Pracovníci ústavu jsou zapojováni na expertní úrovni do národních projektů ovlivňujících vzdělávací soustavu (Systémová podpora začínajících učitelů a ředitelů, Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, Komplexní systém hodnocení…), dále je budována expertní spolupráce s MŠMT, ČŠI, NIDV a dalšími přímo řízenými organizacemi.

Pracovníci ústavu úspěšně dokončili projekt GAČR (více na www stránkách)

Webové stránky pracoviště

http://uprps.pedf.cuni.cz
Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: