Organizační struktura

Vydavatelství

Charakteristika pracoviště

Vydavatelství poskytuje fakultě služby v oblasti ediční činnosti, připravuje pro tisk a operativně vydává materiály pro podporu vzdělávací, vědecké, výzkumné,vývojové a umělecké činnnosti fakulty.Zabezpečuje redigování a vydávání čtyř odborných časopisů odebíraných odbornou veřejností ČR a předplácených i ze zahraničí(Pedagogika, Speciální pedagogika, Hudební výchova, Výtvarná výchova),dvou odborných bulletinů (Orbis scholae, Unie Comenius). Organickou součástí Vydavatelství je prodejna literatury.

Webové stránky pracoviště

http://vydavatelstvi.pedf.cuni.cz

Vedení

Zaměstnanci

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: