Organizační struktura

Katedra pedagogiky

Charakteristika pracoviště

Katedra pedagogiky je vzdělávací a vědecko-výzkumné pracoviště zaměřené na široké spektrum pedagogických disciplín. Navazuje přitom na činnost útvaru, jenž pod různými názvy pečoval o rozvoj pedagogických věd na Pedagogické fakultě UK od prvopočátků její existence. V současné době je pracovištěm moderním, reflektujícím soudobé trendy ve výchově a vzdělávání, a to při zachování nejlepších tradic české i evropské pedagogiky. Členové katedry usilují především o kvalitní profesní přípravu pedagogických pracovníků, založenou na činorodém propojení zkušeností z výchovné praxe a výsledků vědeckého bádání.

Pedagogická činnost

Katedra garantuje pět studijních oborů v prezenční a kombinované formě, dva profesní obory v kombinované formě, tři obory celoživotního vzdělávání a podílí se na výuce pedagogicko-psychologické přípravy v řadě oborů jiných kateder. V současné době je katedrou zajišťováno bakalářské prezenční i kombinované studium oboru Pedagogika a oboru Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterské studium Učitelství pro ZŠ a SŠ v oborech Pedagogika a Výchova ke zdraví, navazující magisterské studium Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy, bakalářské kombinované studium oboru Vychovatelství, bakalářské kombinované studium oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, třísemestrové kombinované studium Učitelství výchovy ke zdraví pro SŠ a 2. stupeň ZŠ a dvousemestrové kombinované studium Vychovatelství. Katedra se významným způsobem podílí na rigorózním řízení ve všech oborech učitelství a je školicím pracovištěm doktorandů oboru pedagogika.

Vědecká činnost

Na katedře je uskutečňována rozsáhlá vědecko-výzkumná činnost v mnoha základních pedagogických disciplínách, především ve školní a sociální pedagogice a dále v oblasti výchovy ke zdraví. Na těchto aktivitách se pod vedením svých školitelů podílejí i studenti doktorských a magisterských studijních programů. Členové katedry jsou řešiteli nejrůznějších grantových projektů, podílejí se na činnosti vědeckých organizací, účastní se tuzemských i zahraničních konferencí a vykazují bohatou publikační činnost.

Webové stránky pracoviště

https://pages.pedf.cuni.cz/kpg/

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: