Organizační struktura

Katedra psychologie

Charakteristika pracoviště

Katedra psychologie existuje od roku 1982 jako samostatné pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 nabízí oborové studium psychologie. Na katedře působí široký tým tvořený lidmi s bohatými zkušenostmi ve výuce, významnými výsledky ve vědě a výzkumu i v psychologické praxi. Odborné aktivity se soustřeďují na psychologickou problematiku výchovy a vzdělávání, na procesy školní socializace uvnitř jednotlivých vyučovacích předmětů a obsahů učiva, na otázky transmise poznání jako kulturního a identitního problému. V souvislosti se zavedením studijního programu jednooborové psychologie získávají základní teoretické disciplíny stále větší prostor a prohlubuje se nabídka aplikovaných disciplín.

Pedagogická činnost

V současné době katedra zajišťuje ve studijním programu „Psychologie“ denní bakalářské studium oboru psychologie a speciální pedagogika, navazující magisterské studium psychologie, doktorské studium pedagogické psychologie a dobíhající pětileté magisterské studium oboru psychologie a speciální pedagogika. Další studijní programy realizované katedrou psychologie jsou určeny pro zvýšení kvalifikace ve školní psychologii, výchovném poradenství a metodice prevence ve školách.

Vedle vlastních oborových studentek a studentů katedra pečuje o výuku psychologie pro studenty všech ostatních prezenčních i kombinovaných studijních oborů na Pedagogické fakultě UK. Pro studující celé fakulty katedra nabízí služby Psychologické poradny.

Vědecká činnost

Velká část aktivit katedry psychologie má výzkumný charakter. Výzkumy zde probíhají v oblastech psychického vývoje, školní socializace, školní úspěšnosti menšin, jazykového vývoje a dalších. Minulé i současné vědecké počiny, které institucionálně zajišťuje katedra, jsou představeny v sekci Výzkumy a projekty na stránkých katedry. Vědecké aktivity jednotlivých členů katedry jsou představeny na osobních stránkách v sekci Vyučující.

Webové stránky pracoviště

http://kps.pedf.cuni.cz/

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 12. únor 2018 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: