Seznam členů

Vědecká rada PedF UK

(jmenovaná s účinností od 15. 9. 2020)


Předseda vědecké rady

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.


Interní členové

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.

doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.

doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.

prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.

doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc.

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.

doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.

doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

doc. PhDr. Renáta Pípalová, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.

doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.

doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.

prof. PhDr. Milan Tvrdík. CSc.

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.


externí členové

prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.

doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

doc. PaedDr. Gábor Pintes, Ph.D.

prof. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.

prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.

doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.

doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.

doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.


čestní členové

prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, CSc.

prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.Poslední změna: 8. červen 2022 11:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: