Seznam členů

Vědecká rada PedF UK v Praze

(jmenovaná s účinností od 20.9.2016)

Interní členové

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.   

prof.  PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc.

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.  

doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.  

doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.    

prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.    

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.   

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.  

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc.  

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.   

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

doc. MgA. Jana Palkovská   

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 

doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. 

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.  

prof. PhDr. Stanislav Štech,CSc.

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 

doc. RNDr. Naďa. Vondrová, Ph.D. 

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Externí členové

doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.    

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. 

doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. 

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.  

doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. 

doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. 

prof. Mgr. Miloš Michálek 

prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. 

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. 

doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

prof. MgA. Vladimír Tichý, CSc. 

doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.  

prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.   

Čestní členové 

doc. PhDr. Marie Černá, CSc.  

prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. 

prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.                Poslední změna: 12. únor 2018 11:43 
Sdílet na: