Seznam členů

Vědecká rada PedF UK v Praze

(jmenovaná s účinností od 20.9.2016)

Interní členové

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.   

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.

prof.  PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc.

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.  

doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.  

doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.    

prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.    

doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.   

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.  

doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc.  

doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.   

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 

doc. MgA. Jana Palkovská   

doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 

doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 

doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. 

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 

prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.  

prof. PhDr. Stanislav Štech,CSc.

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 

doc. RNDr. Naďa. Vondrová, Ph.D. 

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

Externí členové

prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.

prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.    

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. 

doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. 

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.  

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. 

doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. 

prof. Mgr. Miloš Michálek 

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. 

doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. 

doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.  

prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.   

doc.PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.

Čestní členové 

doc. PhDr. Marie Černá, CSc.  

prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. 

prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.                Poslední změna: 19. červen 2019 10:46 
Sdílet na: