Katedry a ústavy

Katedra anglického jazyka a literatury

Telefon
: 221 900 740
Linka
: 740

Charakteristika pracoviště

 

Pedagogická činnost

Katedra anglického jazyka a literatury poskytuje přípravné vzdělání učitelům anglického jazyka na základních a středních školách. Studium je strukturované na bakalářský a magisterský stupeň a dvouoborové (student si volí kombinaci dvou učitelských oborů, které studuje současně). Anglický jazyk je možné studovat v kombinaci českým jazykem, německým jazykem, ruským jazykem, francouzským jazykem, základy společenských věd, výtvarnou výchovou, hudební výchovou, pedagogikou, matematikou a informačními technologiemi. V rámci celoživotního vzdělávání katedra zajišťuje dva typy rozšiřujícího studia: Didaktika anglického jazyka a Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Při katedře působí Centrum pro cambridgeské jazykové zkoušky Univerzity Karlovy.

Vědecká činnost

Vědeckovýzkumná a publikační činnost katedry se zaměřuje jak oborově, tedy na lingvistiku anglického jazyka a anglicky psanou literaturu, tak na oborovou didaktiku. Po dokončení magisterského stupně se mohou zájemci přihlásit na rigorózní řízení a získat titul PhDr.

Webové stránky pracoviště

http://webkajl.pedf.cuni.cz/

Vedení

Zaměstnanci

Poslední změna: 23. listopad 2021 11:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: