Katedry a ústavy

Katedra dějin a didaktiky dějepisu

Charakteristika pracoviště

Katedra dějin a didaktiky dějepisu zahájila svou činnost ve školním roce 1993/1994. Navázala tak na tradici výuky dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, jež byla přervána v roce 1982. Většina členů katedry patří mezi uznávané specialisty ve svých oborech, o čemž svědčí jak jejich vysoká akademická úroveň, tak jejich personální bibliografie - viz http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/katedra/lide/vyucujici/

Pedagogická činnost

Katedra dějin a didaktiky dějepisu pedagogické fakulty UK vzdělává studenty v rámci tříletého bakalářského kursu Dějepis se zaměřením na vzdělávání a ve dvouletém magisterském kursu připravujícím učitele dějepisu pro ZŠ a SŠ. Dále nabízí doktorské studium v oboru České a československé dějiny. Kromě pregraduálního studia poskytuje Rozšiřující kvalifikační jednooborové tříleté kombinované studium dějepisu. Katedra má oprávěnění rigorózníhohabilitačního a profesorského řízení.

Vědecká činnost

Vědecká a výzkumná činnost pracovníků katedry je velmi obsáhlá, ne vždy však je organizována v rámci vypsaného projektu. Její výsledky se často odrážejí v publikační činnosti jednotlivých členů katedry. Podrobnosti naleznetena adrese http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/katedra/veda-a-vyzkum/projekty/

Webové stránky pracoviště

http://kdddweb.pedf.cuni.cz/

Vedení

Sekretariát

Zaměstnanci

Poslední změna: 23. listopad 2021 11:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: